Jak zadbać o siebie?

Projekt Moje Osobie powstał, aby edukować, jak rozwijać umiejętność dbania o psychikę.

Składa się z edukacyjnych wpisów na blogu i specjalnie przygotowanych materiałów do pracy własnej.

MOJEJ OSOBIE LOGO

Przyłącz się do projektu, jeśli chcesz:

 • zadbać o siebie, ale nie wiesz, od czego zacząć
 • lepiej siebie poznać i zrozumieć uczucia i trudne stany emocjonalne
 • nauczyć się jak radzić sobie ze złością, żalem, lękiem, smutkiem, rozdrażnieniem, niezadowoleniem
 • dowiedzieć jak powracać do równowagi psychicznej a w rezultacie zapobiegać kryzysowi psychicznemu
 • wprowadzać w praktykę konkretne umiejętności, które mogą przynieść ulgę w trudnym chwilach
 • nauczyć sobie radzić z bezsilnością
 • czuć się pewniej w natłoku informacji dotyczących zdrowia psychicznego
 • wspólnie rozwijać świadomość siebie i otaczającego świata
 • unikać powtarzających się rozczarowań w relacjach osobistych i zawodowych
 • zacząć praktykować self-care, ale potrzebujesz wsparcia lub towarzyszenia w rozwijaniu zdrowej relacji ze sobą
 • być dla siebie dobrym, wspierającym człowiekiem

Rozwijaj zdrową relację ze Sobą.

Zapisz się do newslettera i otrzymaj dostęp do autorskich materiałów do pracy własnej

stworzonych przez lekarkę, specjalistkę psychiatrii Małgorzatę Tomaszewską.

 

Naszym celem jest, byś m_gł_ powiedzieć:

„Umiem postępować ze sobą, tak by Moja Osoba była zaradna, czuła się bezpieczna, kochana i zaopiekowana

Z projektu Mojej Osobie dowiesz się, m.in. czym jest:

 • samoświadomość, dlaczego jest potrzebna i jak ją rozwijać w praktyce,
 • odpowiedź na pytanie – jak zadbać o siebie,
 • równowaga emocjonalna, jak rozpoznać, że ją osiągasz i co cię od niej oddala
 • proces poznawania siebie i dlaczego jest tak ważny,
 • umiejętne radzenie sobie z emocjami nawet tymi pozornie niezrozumiałymi i zaskakującymi,
 • lęk i jak sobie z nim radzić,
 • życie w zgodzie ze sobą i swoimi wartościami,
 • proces psychoterapii i korzystanie z pomocy psychiatry,
 • wrażliwość emocjonalna i jak ją rozwijać z korzyścią,
 • świadomość własnego ciała,
 • rezyliencja psychologiczna i czynniki wzmacniające,
 • dialog wewnętrzny i jak w praktyce go prowadzić.

 

Dowiesz się również o wielu innych, ważnych i przydatnych sposobach, które możesz zastosować w swoim codziennym życiu, aby lepiej sobie z nim radzić. 

MO

Wpisy i materiały dotyczą m.in. tematów:

 • metod wykorzystywanych w autoterapii, rozwijaniu samoświadomości i wszelkich innych dostępnych form pomocy samemu sobie,
 • wzajemnych oddziaływań myślenia, emocji i ciała,
 • metod samoregulacji stanów emocjonalnych,
 • zachowania równowagi emocjonalnej,
 • zapobiegania wahaniom nastroju, depresji, wypaleniu zawodowemu,
 • zapobiegania i radzenia sobie z kryzysami psychicznymi,
 • wysokiej i niskiej wrażliwości emocjonalnej,
 • praktykowania wdzięczności i współczucia,
 • oddychania jako sposobu autoregulacji,
 • zyskujących popularność trendów self-care, self-reg, self-love, self-trust, self-improvement, well-being i work-life-balance,
 • radzenia sobie z codzienną presją i pośpiechem i nadmiernym stresem,
 • zdrowego samorozwoju,
 • podatności, czynników ryzyka i potencjalnie chroniących przed wystąpieniem zaburzeń i chorób psychicznych (depresja, zaburzenia psychotyczne, dystymia, cyklotymia, wszelkie zaburzenia lękowe potocznie nazywane nerwicą – lęk uogólniony, lęk napadowy, nerwica natręctw, nerwica serca, żołądka, hipochondria, neurastenia, uzależnienie od alkoholu, narkotyków, dysregulacja emocjonalna, nadmierna impulsywność),
 • psychoedukacji, profilaktyki opartej na wiedzy opartej na dowodach, dotyczącej szeroko rozumianego zdrowia psychicznego.
Celem projektu Mojej Osobie jest:
MO

Rozpowszechnianie wiedzy na temat metod wspierających utrzymanie zdrowia rozumianego jako dobry stan psychiczny i fizyczny.

MO

Przekazywanie rzetelnej wiedzy i nauczenie, jak ją zastosować w praktyce, aby wracać do równowagi psychicznej w codzienności, a nie tylko, gdy już dojdzie do kryzysu psychicznego.

MO

Poprawa relacji w rodzinie i przyczynienie się do zmniejszenia rozpowszechnienia przemocy psychicznej jako efekt lepszej umiejętności autoregulacji rodziców i opiekunów dzieci.

MO

Propagowanie stylu życia opartego na: uważności na siebie i drugiego człowieka, szacunku zdrowia fizycznego i psychicznego swojego i innych członków społeczeństwa, akceptacji odmienności poglądów, uwarunkowań fizyczności i psychiki

MO

Zmniejszenia ryzyka rozwoju zaburzeń depresyjnych, lękowych, wypalenia zawodowego, kryzysów w obszarze pracy zawodowej, relacji społecznych czy intymnych.

MO

Psychoedukacja na temat psychoterapii i leczenia psychiatrycznego, zwłaszcza w modelu psychiatrii środowiskowej.

MO

Obalanie nieprawdziwych informacji, tzw. fake news-ów dotyczących zdrowia psychicznego.

MO

Profilaktyka występowania wszelkich zachowań autoagresywnych w tym samobójstw.

MO

Postrzeganie roli psychiki, w zachowaniu zdrowia, jako wartości nadrzędnej i propagowanie jej w społeczeństwie.

Spodziewane efekty udziału w projekcie Mojej Osobie:

Poprzez edukację i realną dostępność konkretnych metod do samodzielnego praktycznego zastosowania, można znacząco poprawić umiejętności samoregulacji każdego człowieka.

W długofalowym procesie zwiększenie samoświadomości daje możliwość wzmacniania, a niekiedy budowania od nowa, zdrowych mechanizmów radzenia sobie z codziennymi trudnościami właściwie we wszystkich obszarach życia.

Autorefleksja i samodzielne ćwiczenie nowych umiejętności bezpośrednio w swoim środowisku czy to rodzinnym, szkolnym czy zawodowym, korzystnie przełoży się na rozwijanie umiejętności porozumienia bez przemocy, asertywności i poprawę jakości relacji.

Rozpoznanie i zgłębianie własnych zasobów istotnie pozwoli na korzystanie z nich zarówno w sytuacjach kryzysowych, jak i dalszego samorozwoju.

Biegłość w znajomości własnej psychiki i wgląd przyczyni się do lepszego rozpoznawania czasu, kiedy należy skorzystać z pomocy specjalisty zajmującego się zdrowiem psychicznym.

MO
Dlaczego powstał projekt Mojej Osobie?

Najprościej rzecz ujmując, powstał z potrzeby społecznej. Małgorzata Tomaszewska, zawodowo, jako lekarka, specjalistka psychiatrii zajmuję się leczeniem osób zgłaszających się po pomoc. Zwraca uwagę, że najczęściej ludzie rozpoczynają leczenie, gdy pojawia się kryzys. Może on dotyczyć depresji, nerwicy, psychozy, ciągu, zachowań impulsywnych, myśli samobójczych i wielu, wielu innych. 

Podczas wywiadu lekarz dowiaduje się o czynnikach, symptomach, trudnościach, które już wcześniej mogły wskazywać, na zwiększone ryzyko załamania równowagi psychicznej u danej osoby. Gdy dochodzi do przywrócenia równowagi, poruszany jest temat, jak zadbać o siebie, by uchronić się przed kolejnym kryzysem. W projekcie Mojej Osobie Małgorzata Tomaszewska dzieli się wiedzą, którą może zastosować każdy z nas, aby zminimalizować ryzyko utraty zdrowia, rozumianego jako dobrostan psychiczny i fizyczny.

Rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych wzrasta z roku na rok, nie tylko wśród dorosłych, ale i dzieci. Dostępność do leczenia nie nadąża, gdy stale wzrasta na nie zapotrzebowanie. Dzisiejsze sposoby dbania o siebie, o szeroko rozumiane zdrowie, są niewystarczające, aby zapobiec stale rosnącemu odsetkowi społeczeństwa, które potrzebuje pomocy w kryzysie psychicznym.

Na coraz wcześniejszym etapie dorastania, zaciera się pojęcie, czym właściwie jest równowaga psychiczna i jak ją utrzymać. Coraz więcej osób mówi wprost, że nie potrafi wypoczywać, a co dopiero być zrelaksowanym, co jest niezbędne do zachowania równowagi psychicznej. Bezrefleksyjne sięganie po środki, mające za zadanie, dostarczenie chwilowej ulgi, często skutkuje dalszym przebodźcowaniem i jeszcze bardziej oddala od równowagi.

Sprzyja temu codzienny pośpiech, tempo postępującego rozwoju technicznego, społeczna presja sukcesu w życiu zawodowym i rodzinnym, rosnące wymagania stawiane sobie i otoczeniu. Nie bez znaczenia jest coraz większa powierzchowność i przedstawianie wykreowanych zachowań jako normy, szczególnie w mediach społecznościowych, co w rezultacie doprowadza do negatywnej samooceny odbiorcy i w konsekwencji zwiększenia wywieranej na siebie presji bez zachowania zdrowej równowagi pomiędzy pracą a odpoczynkiem. Niewątpliwie przekłada się to na pogorszenie relacji międzyludzkich, w tym, również między rodzicami a dziećmi. I tak z pokolenia na pokolenie.

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Zamknij Koszyk
Zamknij
Zamknij
Categories